Tag Archive for: Sedassos

Comencen les excavacions de la part de circ a la plaça Sedassos

Sedassos 1Hort del carrer Ferrers

 

 

 

 

 

Les obres d’arranjament i accés a la part de circ de Tàrraco al costat de la plaça Sedassos i sota el carrer dels Ferrers, han començat aquesta setmana passada. Això permetrà un nou accés als vistants i comprendre millor l’estructura de les grades del circ.