Tag Archive for: Pederera

Tram aqüeducte Perafort

Excavacions a Perafort: nous trams de l’aqüeducte del Francolí i pedrera romana

Aquests dies estan finalitzant treballs arqueològics en el terme municipal de Perafort. Es tracta d’una actuació finançada per l’Ajuntament local, que ha mostrat interès en aprofundir en el coneixement de l’aqüeducte romà del Francolí. Les prospeccions i excavacions les ha dut a terme l’ICAC, institució que treballa en aquesta línia des de fa bastants anys. Així, entre els anys 2018 i 2021 l’ICAC va dur a terme el projecte “Els aqüeductes romans de Tàrraco” (Projecte Quadriennal, Generalitat de Catalunya, CLT009/18/00098) que va culminar amb el reconeixement del Premi Tàrraco atorgat per l’Ajuntament de Tarragona en l’edició de l’any 2021.

 

Des de fa quasi un mes, un equip dirigit Jordi López i amb la direcció tècnica d’Albert Velasco, està treballant a diverses zones del terme de Perafort. Com a resultat de les excavacions, s’han identificat diversos trams de l’aqüeducte i en alguns d’ells s’hi han fet excavacions. Entre aquests, cal remacar-ne un de proper al cementiri de Puigdelfí, en el és possible veure’n la secció completa.

 

Cal destacar, a la zona propera al Mas de Jurat, l’existència d’una pedrera romana que ja havia identificada fa anys el Sr. Lluís Massagués, però que no constava en els catàlegs de patrimoni. Aquí s’hi han realitzat tasques de neteja de la vegetació i s’ha deixat a vista per tal de procedir a la seva documentació gràfica i a estudiar les seves característiques. Té una extensió mínima de 300 m2 i són ben visibles tres fronts de talla on es mostren els senyals de l’extracció de carreus.

 

Tot indica que la pedrera va servir per proveir de la pedra necessària el Pont del Tupino, que, com el Pont de les Ferreres, formava part de la conducció. No obstant, era de dimensions molt menors i se’n conserven poques restes. Situat només a 350 m de la pedrera i al qual se li calculen 6 o 7 arcades fetes amb grans carreus.

Tram aqüeducte Perafort

Imatge d’un tram d’aqüeducte romà descobert en les proximitats de Puigdelfí. Foto: ICAC (CC 4.0).

Aqüeducte seccionat

Foto 2: Aqüeducte seccionat per la CN-240. S’observa el primitiu aqüeducte retallat a la roca i, a un nivell superior (sota la mira), el paviment del segon aqüeducte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrera Perafot

Foto 3: Imatge de la pedrera romana descoberta al terme municipal de Perafort, en una zona propera al Pont del Tupino. Foto: ICAC (CC 4.0).

Pedrera romana Perafort - Tascons

Foto 4: Imatge de la pedrera romana ara descoberta, en què s’aprecien les marques de 4 tascons emprats en l’extracció del bloc. Foto: ICAC (CC 4.0).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrep nord Pont Tupino

Foto 5: Estrep nord del Pont del Tupino, amb els blocs suposadament procedents de la nova pedrera.