Tag Archive for: llocs de treball

Proposta…

UNA PROPOSTA PER DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

O abans…
La RSAT hauria de prendre la responsabilitat de proposar al nou govern que sorgeixi de les eleccions del 14F l’extensió de la Preservació del Patrimoni Històric a l’àmbit de l’ensenyament, de forma transversal de tots els programes educatius formals.

El Patrimoni és, essencialment, el suport de la Història. I s’ha dit repetides vegades que els pobles que no coneixen la seva història es veuran obligats a repetir-la (1). Per a protegir el Patrimoni també primer cal conèixer-lo i l’espai natural on adquirir aquest coneixement és a l’escola. Però, i al nostre entendre, no com una matèria concreta, específica, o acadèmica, sinó com un coneixement transversal des de tot el temari, com s’hauria de fer amb la protecció del medi ambient.

Una iniciativa en aquesta direcció requerirà la incorporació de bons coneixedors del Patrimoni, bàsicament arqueòlegs i antropòlegs històrics, amb el que, naturalment portarà a la creació de nous llocs de treball per aquests professionals.

Tarragona, seu i jaciment de l’antiga Tàrraco, té un substrat especial per a endegar aquesta iniciativa que, a més, pot aportar atractius per a un turisme cultural de més qualitat i cap a on haurà necessàriament de caminar l’oci vacacional del futur immediat després de la pandèmia.

 

1Frase repetida recentment i atribuïda a George Santayana (https://en.wikiquote.org/wiki/George_Santayana), també a Winston Churchill a un discurs el 1948 (https://winstonchurchill.org/resources/in-the-media/churchill-in-the-news/folger-library-churchills-shakespeare/), però que el seu origen pot ben ser una interpretació d’una frase d’Edmund Burke (1790 – https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/burke1790part1.pdf). De fet això es diu a la Primera Epístola de Sant Pau als Corintis 1, 11(https://xallue.blogspot.com/2010/12/on-wikileaks.html) , vull dir que tot està escrit però, com deia el Nobel Camilo José Cela, s’ha de repetir perquè la gent s’oblida.