Tag Archive for: Col·loqui-debat

VII Col·loqui Obert al pati/jardí. Dijous 7 de setembre

 

 

 

Col·loqui al pati/jardí

Imatges del col·loqui fet al pati de la RSAT el divendres 1 de juliol:

Els llibres, els llibreters, els bibliotecaris, les biblioteques i el seu FUTUR

Arqueologia i Arquitectura cara a cara

El proppassat dijous, a la sala d’actes del Col·legi Oficial d’Arquitectes com s’havia programat, es va celebrar el Col·loqui-Debat que tenia la voluntat d’ajuntar professionals d’ambdues ciències per parlar de temes comuns. El marc de la sala d’actes del COAC, espectacularment dissenyada per l’arquitecte Rafael Moneo aprofitant restes del témene de la acrópolis de Tàrraco, va acollir una nodrida assistència de més de 70 persones, arquitectes, arqueòlegs, historiadors i altres interessats, i va testimoniar l’interès de la matèria.

La presentació inicial de JM Macias va fer una anàlisi retrospectiva del paper que ha desenvolupat i desenvolupa la figura de l’arqueòleg i la seva incidència en la gestió del Patrimoni.  Per una banda, s’ha reconegut que la situació econòmica actual posicionarà la cura pel Patrimoni Històric dins l’escala de prioritats en una situació més endarrerida i que s’ha desaprofitat la bonança dels darrers temps. El reconeixement de la UNESCO dels monuments com patrimoni mundial és positiu però la ciutat en certs aspectes no ha estat a l’altura del que això representa. Lamentablement no s’ha constituït una entitat de coordinació ni existeix una estratègia a llarg termini, funció que la Comissió de Patrimoni no abasta. El col·lectiu arqueològic, disseminat entre els àmbits de l’administració pública, la museografia, la universitat i les empreses privades, cada cop més presenta objectius divergents i compartimentats, impossibilitant actuacions conjuntes i coordinades. La presentació d’Enric Casanovas va mostrar amb un ample desplegament d’imatges dels diferents monuments, les mancances i incoherències actuals, plantejant les preguntes específiques que requereixen respostes concretes a desenvolupar. A prou breus alhora que concises, van donar pas a un debat que es va perllongar més de 80 minuts, participant una vintena dels assistents.

Finalment, s’ha fet una reflexió sobre les fites i fracassos en la museïtzació de la ciutat i s’han qüestionat els projectes actuals del Teatre romà i la plaça dels Sedassos. Ha estat una discussió que no s’ha cenyit a la forma, sinó també a la seva utilitat social i coherència museogràfica en l’actual context de reproducció digital del Patrimoni Arquitectònic i la necessitat de posar a l’abast dels professionals planimetries i estructures en formats intercanviables com l’AutoCAD. Es comentaren també les limitacions que imposa la normativa i en contrast amb l’incompliment de la legislació vigent estatal i autonòmica.

El compromís és de generar trobades más específiques i de caràcter pràctic, probablement d’àmbit més reduït i temàtica aplicada, de les que la RSAT es compromet a facilitar.

Per això, i a partir d’arà, la nostra societat acollirà propostes d’uns i altres professionals per tal d’organitzar propers esdeveniments.

Les propostes es poden adreçar al correu electrònic:   xallue@arqueologica.org

 

 

 

Col·loqui sobre el Teatre Romà de Tàrraco: 5 d’abril 2017

Ahir a la tarda es va celebrar l’anunciat Col·loqui-debat sobre el jaciment arqueològic del teatre romà de Tàrraco. Amb una nodrida assistència de més de 40 socis, amics i altres interessats, professionals de l’arqueologia i l’arquitectura es va debatre al llarg de 90 minuts sobre l’actualitat i els projectes de futur del monument i el seu entorn. Notable va ser l’absència de representants de les administracions, que van declinar la invitació a assistir al debat, així com de l’arquitecte que ha redactat del projecte de rehabilitació del Teatre, que també havia anunciat l’assistència, convidat per la RSAT.

El detall de les intervencions l’oferirem juntament amb altra informació referent al tema aviat. A la cloenda es va oferir a tall de conclusió provisional un breu text:

“Plantejada la qüestió de si el procés de excavació, restauració i museïtzació de l’espai s’ha de limitar al teatre o, més aviat, donar opció a que tot el jaciment sigui explicable, visitable i interpretable, no tenim cap dubta que tot el jaciment s’ha de tractar en la seva integritat.Propugnem que es completi l’excavació, restauració i interpretació de tot el jaciment a l’entorn del Teatre, que s’amplii l’àrea a estudiar fins a les Termes del carrer Sant Miquel i que s’ofereixi la visió de que el port era, i continua essent, la gran porta de la ciutat”

(Foto de l’acte publicada avui a DiariMés)

 

 

Col·loqui-debat sobre el jaciment arqueològic del Teatre romà de Tàrraco

El proper dimecres dia 5 d’abril, a les 17.00 hores celebrarem a la seu de la Societat (Carrer Major, 35, 1er.) un col·loqui-debat sobre el monument del Teatre romà de Tàrraco, a la llum de les troballes de les noves excavacions fetes actualment.
Hi participaran diferents professionals del MNAT (Agencia del Patrimoni de la Gencat), l’ajuntament (MHT), l’ICAC, la URV i la mateixa RSAT.  
 
L’acte és obert a tots els socis i amics interessats, i te una durada prevista màxima de 90 minuts.