Tag Archive for: Cicle Antoni Agustí

Els contexts culturals i artístics d’Antoni Agustí – conferència

Amb la sala plena, el Dr. Manuel Parada va presentar la seva conferència sobre els contexts culturals i artístics d’Antoni Agustí a la Europa del Renaixement. Glossant la seva figura i personalitat al context internacional de l’època. Educat a Padua i Bolonia, fou jutge del tribunal de la Rota, diplomàtic a Londres i a Viena, participant al concili de Trento, i va concloure la seva carrera eclesiàstica com a arquebisbe de Tarragona.