Debat sobre el Patrimoni al Col·legi de Periodistes