Canvis a la Junta Directiva de la Societat

Recentment ha renunciat a la seva posició de vocal de la Junta Directiva na Diana Gorostidi i Pí, prestigiosa epigrafista que ha compartit els seus esforços a la junta el passat recent i a qui altres compromisos impedeixen mantenir la seva responsabilitat. La Junta vol expressar el seu agraiment i reconeixement a na Diana, tant més especialment per les dificultatas personals que l’han afectat darrerament.

Per a ocupar el seu lloc la Junta ha triat com a vocal, d’acord amb els estatuts, a la senyora Neus Gasull Casanova, arqueòloga de formació, que assumirà, entre altres, tasques de participació de la societat a les xarxes socials.

Tot esperant el retorn de vacances, la Junta anunciarà en breu les activitats a desenvolupar el darrer quatrimestre de l’any, que esperem siguin de l’interés dels socis i amics.

J.D.