Tag Archive for: Politica de privacitat

Política de privacitat i custòdia de dades

Per el vostre coneixement:

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT), és titular de l’espai web https://www.arqueologica.org  i del fitxer que conté la base de dades de caràcter personal facilitades per les persones que s’inscriuen com a sòcies de la RSAT en el moment de formalitzar la inscripció. El fitxer també inclou les dades de persones que han participat al llarg dels anys en les activitats desenvolupades per l’associació, juntament amb el fitxer històric de les persones que consten inscrites a la RSAT des de la seva fundació, l’any 1844.

De conformitat el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la RSAT té activades les mesures de seguretat, tant de caire tècnic com organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades custodiades.

Les dades da caràcter personal que custòdia la RSAT no es transmetran a altres entitats ni a terceres persones, essent tractades exclusivament per a les finalitats pròpies de l’entitat.

RSAT.