Tag Archive for: Pedrera romana

Visita al Mèdol

Visita al MèdolComplint amb el calendari, el proppassat dissabte 10 vam visitar la pedrera romana del Mèdol, un dels monuments que formen part del conjunt Patrimoni de la Humanitat.
Bé que conegut per molts de la trentena llarga de visitants que es van reunir, la nova ordenació de l’espai duta a terme a conseqüència de l’incendi que va cremar el bosc al voltant de la pedrera, ofereix una nova visió. Les descobertes que l’incendi va permetre conèixer mostren zones desconegudes de la pedrera.
L’empresa d’autopistes propietària del terreny ha fet un discret esforç d’ordenació de l’espai per a visites i retolat el circuit per a informació dels visitants. Però va ser la detallada instructiva explicació de Jordi López, responsable de l’excavació del recinte, la que va il·lustrar amplament l’excursió.