Tag Archive for: Orgue de la catedral

Seminari sobre la restauració de les sargues de l’orgue de la catedral

El proper 25 d’octubre de 2018( o sia, demà) es celebrarà un SEMINARI sobre  LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE LES PINTURES DE L’ORGUE DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA.

Lloc: Seminari de Tarragona, Carrer Sant Pau, 4

Hora de 09.00 a 17.00. Entrada gratuita,

Contacte: http://www.ctarraconense.cat/contacte/