Tag Archive for: Mineria al Baix Priorat

La mineria al Priorat a l’antigor

1c8cd0b8-b1e5-4539-9b20-397854a5b9d3Ahir vespre tingué lloc la conferència de na Alba Alonso Mora sobre la mineria del Priorat durant la Baixa Edat Mitjana i l’Edat Moderna, que ens va aportar coneixements sobre aquesta activitat industrial d’explotació dels recursos naturals de la zona.

La mineria de metalls fou coneguda des de temps dels romans i reconeguda als texts àrabs de l’Edat Mitjana. L’explotació inicialment al càrrec de “companyies” d’homes lliures, esdevingué propietat de la baronia d’Entença, senyors de  Prades, que ho eren de El Molar, Falset i Bellmunt. Els minerals com la galena, dit alcofoll, per a l’extracció de plom, manganès, dit blancaró utilitzat a la ceràmica, així com quantitats més petites de coure i plata van representar un recurs econòmica d’importància per a la regió del Baix Priorat. Tota una realitat poc coneguda de les comarques tarragonines.