Tag Archive for: Junta general ordinària

Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Us recordem que de conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la RSAT i per acord pres per la Junta Directiva en la sessió del passat 14 de maig us convoquem a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper 11 de juny de 2018 a les 7 de la tarda, a la seu social del carrer Major núm. 35.

Durant els 10 dies anteriors a la data esmentada, els socis podran examinar els llibres de la Societat i els documents justificatius de l’estat de comptes.

..