Tag Archive for: fonts

Aigües

Al repositori de publicacions ACADEMIA s’acaba de penjar l’article de Joaquin Ruiz de Arbulo  “Aguas míticas, aguas sagradas, aguas curativas y aguas canalizadas en la antigüedad grecolatina“, com a capítol d’introducció a “Aquae sacrae, agua y sacralidad en la Antigüedad”, una publicació editada a Girona el 2011. Es tracta d’un recompte notablement cult, profusament acompanyat d’un seguit d’imatges al càrrec, si se’ns permet ser possessius, del nostre catedràtic, de la nostra universitat i soci de la nostra societat. De ben segur que, especialment, el seu caràcter divulgatiu ùs interesarà.