Tag Archive for: El terrer roig

Una ocupació militar entre l’antiguitat i l’època contemporània – Presentació d’un llibre

Fa uns dies s’ha presentat a Jesús (Tortosa) una monografia col·lectiva que té entre els seus autors Jordi López Vilar, de la nostra Societat Arqueològica. El llibre es titula “El Terrer Roig (Jesús, Tortosa). Una ocupació militar entre l’antiguitat i l’època contemporània” i ha estat elaborat per Òscar Caldés Aquilué, Jaume Noguera Guillén, Eduard Ble Gimeno, Jordi López Vilar i Pau Valdés Matías. L’obra va obtenir l’any passat el XXVI Premi d’Història Enric Bayerri i Bertomeu que convoca l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia (Tortosa). El llibre presenta els resultats d’una campanya de prospecció i excavació arqueològica realitzada l’abril de 2017 al Terrer Roig. L’objectiu de la intervenció fou comprovar l’existència d’un hipotètic jaciment en aquesta zona, citat sistemàticament per diversos erudits del segle XIX i primera meitat del segle XX, i on alguns situaven les restes de l’antiga ciutat ilercavona d’Hibera. Igualment, també es volia comprovar la possible  localització d’un assentament de caire militar de finals de la república romana (s. I aC), potser un campament. 

Durant els treballs d’investigació es va recuperar un gran nombre de materials arqueològics, i es van identificar algunes estructures constructives, però en cap cas es pot defensar l’existència d’un jaciment ibèric de la importància de l’antiga Hibera. Tanmateix, els resultats de la prospecció no només indiquen la presència de tropes romanes a finals del segle I aC, sinó també d’altres ocupacions militars, sobretot en època moderna i contemporània. Som davant d’una zona estratègica per al control de les comunicacions de l’antiga Tortosa, cosa que explica les diferents ocupacions militars al llarg de més de dos mil·lennis, des d’època ibèrica fins a la Guerra Civil Espanyola. 

L’equip de recerca autor d’aquesta obra està format per investigadors de la Universitat de Barcelona i de l’Institut d’Arqueologia Clàssica, a Tarragona. Els treballs s’han realitzat gràcies al projecte Guerra i conflicte al nord-est de la Península Ibèrica en època romana republicana (segles III-I aC) que dirigeix el professor Jaume Noguera de la UB. En el marc d’aquest projecte, el mateix equip ha desenvolupat més intervencions arqueològiques en diversos jaciments del curs inferior del riu Ebre, com en els campaments romans de la Palma – Nova Classis (l’Aldea, Baix Ebre), el Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), o les Aixalelles (Ascó, Ribera d’Ebre), entre d’altres. Els resultats han permès noves interpretacions de l’enfrontament bèl·lic entre cartaginesos i romans durant la Segona Guerra Púnica a la península Ibèrica (218-206 aC).