Tag Archive for: École Française de Rome

Nova adquisició per a la biblioteca de la RSAT

El març de l’any 2016 l’École Française de Rome va oferir bona part de les seves publicacions com a donació a institucions científiques d’arreu. La nostra Societat, conscient de l’alt interès científic d’aquestes publicacions i de la seva temàtica, molt centrada en arqueologia i història antiga i medieval, va demanar un nombre considerable de llibres. El lot va ser recollit a Roma i guardat a Tívoli pel nostre company Adalberto Ottati, a qui hem d’agrair la seva gestió. Finalment, va ser traslladat a Tarragona en camió, arribant a finals del 2017. Aquests dies s’han fitxat i ja estan a la nostra biblioteca disponibles per consultar. Es tracta de volums monogràfics corresponents a dues sèries:

  1. Collection de l’École Française de Rome: 148 volums
  2. Bibliothèque des Écoles françaises d’Athèneset de Rome: 35 volums

A més de 4 volums fora de sèrie. En total, 187 volums que venen a enriquir considerablement en quantitat i, sobretot, en qualitat la nostra biblioteca. Cal recordar que l’École Française de Rome ja ens envia regularment els Mélanges de l’École Française de Rome – Antiquité (MEFRA), que tenim des de l’any 1971.

J.L. Bibliotecari