Tag Archive for: Butlletí nº43

Publicació del darrer Butlletí Arqueològic (any 2021)

Fidels a la voluntat de difondre estudis rellevants per a l’arqueologia i la història de Tarragona i les seves comarques, darrerament des de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense hem editat el darrer volum del Butlletí Arqueològic, corresponent a l’any2021, número 43 de la cinquena època des dels inicis de la seva publicació l’any 1901.
Aquest volum l’integren nou estudis referents a diferents èpoques que actualitzen els coneixements actuals dels temes tractats, així com les necrològiques dels arqueòlegs recentment traspassats i que han mantingut vincles amb l’estudi de Tarragona i el seu espai històric, com són els doctors Simon J, Keay i Antonio Peña Jurado.

 

 

 

Sumari del Butlletí Arqueològic, núm. 43 (2021)
DAVID JIMENO JIMÉNEZ. Les necròpolis d’incineració ibèriques entre el Millars i l’Ebre. Un
estat de la qüestió
J. A. DOMINGO, P. PENSABENE. El Propileo del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris
(CPHC) y su relación con el pórtico de la plaza de culto en el foro provincial de Tarraco
JOSEP F. ROIG, SALVADOR F. POZO. El pou Cartanyà, novetats de la vaixella de bronze
JOAN-VIANNEY M. ARBELOA I RIGAU. La configuració del portal baixmedieval de Sant
Francesc de Montbalc (Conca de Barberà) i l’existència d’una segona torre
JOSEP M. PUCHE FONTANILLES. Urbanisme i demografia medieval i moderna. Bonastre des
dels seus inicis fins al segle XVIII
ANNA ISABEL SERRA MASDEU. Protectors i agents de les esglésies tarragonines barroques:
ordenances, tradició i empremtes arquitectòniques d’identitat local
JORDI LÓPEZ VILAR. Una medalla tarragonina inèdita de santa Tecla (s. XVIII)
JOAN MARIA QUIJADA BOSCH. Desenvolupament i configuració territorial de la xarxa
parroquial de l’arquebisbat de Tarragona (segles XII-XXI)
JORDI LÓPEZ VILAR. Bibliografia de Joan Ruiz i Porta
Necrològica Simon J. Keay
Necrològica d’Antonio Peña Jurado