Tag Archive for: Arqueologia diacrònica

Presentació del Butlletí 38-39

El dimarts 12 al vespre es va presentar el darrer volum del nostre més que centenari Butlletí Arqueològic. Correspon al bienni 2016-2017, amb el que es tanca el període transitori d’endarreriment que als passats anys ens va fer perdre el natural ritme de publicació.

A la llarga història del Butlletí hi ha hagut incidències diverses que han motivat irregularitat en la seqüència de publicació. Inicialment el Butlletí era realment això: una publicació breu, més de notícies que d’altra cosa, editat com fulletó i publicació mensual. Amb el temps va esdevenir un llibre, amb articles científics d’exploracions i troballes estudiades d’un caire més acadèmic. Els darrers anys, la nova curosa edició l’ha fet més propers als Jahrbuch o Yearbook a què ens tenen acostumats les grans entitats acadèmiques europees. Jahrbuch es tradueix com “anuari”, però a la nostra cultura aquest és un concepte que s’escau més a llibres de comptabilitat, i tot i que “butlletí” sembli un diminutiu de “butlla”, tot defugint d’aspectes apostòlics, s’ha preservat el títol original que ja els anys li confereixen el seu ben guanyat prestigi.

El volum actual conté un seguit d’articles distribuït de forma diacrònica com en diu el seu director, Dr. Jordi López, abastant des de la Prehistòria fins al passat més recent.

 • M. García-Díez, I. Vigiola-Toña, A. Cebrià, J. M. Vergès, M.
  Pedro, F. X. Oms, J. I. Morales,Motius rupestres a la cova foradada
  (Calafell, Baix Penedès, Tarragona)
 • Josep Maria Vergès, Laura Muñoz-Encimar, Mireia Pedro, Amèlia
  Bargalló, Marta Fontanals, Juan Ignacio Morales, Andreu
  Ollé, Ethel Allué, Hugues-Alexandre Blain, Juan Manuel
  López-García, Marina Lozano, Patricia Martín, La Cova
  dels Galls Carboners (Mont-ral, Alt Camp), una cavitat d’inhumació
  col·lectiva durant l’edat del Bronze
 •  Jordi López Vilar, Nou tram de la façana sud-occidental del Fòrum
  provincial de Tàrraco
 • Pere Gebellí Borràs, Nota sobre la peça MNAT 7465 amb representació
  d’una Victòria
 • Joan Canela Gràcia, Ramon Járrega Domínguez, Jordi López
  Vilar, El Camí de Bràfim (Puigpelat, Tarragona): Un nou taller
  productor d’àmfores vineres de la forma Dressel 2-4
 • Ramon Járrega Domínguez, Les ceràmiques romanes de la vil·la
  de Can Montagut (Marçà). Dades per a l’estudi del poblament
  rural romà al Priorat
 • Jaume Benages i Olivé, Sindila, un nou rei visigot
 • Emma Zahonero Moreno, Jesús Mendiola Puig, El retablo de la
  capilla de Santa María de los Sastres de la catedral de Tarragona:
  nuevos datos tras su restauración
 • Marc Ocaña Salvat, De la torre dels Galls Carnuts, a ca
  l’Escarnut (Aiguamúrcia, Tarragona)
 • Gener Gonzalvo i Bou, Peces històriques i arqueològiques de Poblet
  actualment fora del monestir (segles XII-XV)
 • Josep Llop Tous, Notícies sobre l’arquitecte Jaume Amigó a l’Arxiu
  de la Baronia d’Entença
 • Pere Cristòfol i Escorsa, Els plànols i dibuixos dels “Apuntamientos”,
  una font gràfica de la guerra dels Segadors
 • Salvador-J. Rovira i Gómez, La història moderna de Tarragona,
  estat de la qüestió
 • Pere Cardona i Bueno, El P. Arcàngel de Tarragona (1810-1855)
 • Necrològica de Gener Gonzalvo i Bou