Tag Archive for: A-27

La pedra a l’entrada de la RSAT

Com ampliació de la breu nota a l’entrada sobre Temes domèstics, afegim el següent que ens facilita Rafael Gabriel:

“L’element és la llinda (situada sobre dos mènsules de les que es pot veure l’encaix, veure foto abaix) d’una lladronera situada sobre la porta d’entrada d’un molí fortificat , conegut com “el Molinet”. Estava emplaçat sota el mas dels Frares  ( conegut també com mas d’Escofet o de Climent)  en direcció al riu,  al  terme del Molí de l’Horta. Les restes de la edificació avui estan encerclades pels diferents vials que conformen la sortida 33 de l’autopista AP-7″.

Recordem des d’aquí el lamentable i ruïnós estat de l’esmentat mas del Frares, una ofensa als ulls dels milers de automobilistes que circulen per la AP-7 i la A-27. Els propietaris de l’autopista que han defugit de les seves responsabilitats mediambientals i culturals, després de moltes pressions van endreçar la pedrera del Mèdol. Amb prou feina mantenen els accessos al pont del Diable des del descans de l’autopista. Això del mas del Frares resta abandonat.

(A les fotos, Street view de Google Maps i el suport de la pedra in situ)