Visita de la RSAT al Pretori

El passat 16 de novembre, en el marc de les reunions ordinàries del Consell Assessor en matèria de patrimoni històrico-artístic de Tarragona, del qual la RSAT en forma part, el president i la vice-secretària van visitar els treballs que s’estan duent a terme el recinte del Pretori romà, on s’hi ha instal·lat una bastida tot al voltant.

Van poder observar d’aprop les tasques de consolidació i restauració dels carreus de la façana, que han de subsanar la degradació que han patit algunes zones del monument. Els tractaments projectats inlcouen també la impermeabilització d’alguns punts, amb especial atenció als coronaments superiors.

Durant l’execució dels treballs de restauració s’estan documentant i catalogant els diversos elements i marques d’interès històric, alhora que es recullen mostres de material per a futurs estudis de tècniques constructives i de l’evolució cronològica del monument. Està previst finalitzar els treballs a finals de l’any 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall d’un carreu restaurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motllura en procés de restauració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de fòssils miocènics en la cara frontal d’un carreu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Vice-secretària de la RSAT, President de la RSAT, Arqueòloga municipal i Restauradora de Rècop