Recuperació de la capella-ermita de Santa Tecla la Vella

El proppassat dissabte 4 de març es va celebrar l’acte de presentacoió i l’apertura de la capella de Santa Tecla la Vella i el jardí funerari adjacent, recuperant l’espai i el monument després de uns quants decennis de tancament. Una celebració que va incloure la presentació de les refromes més recents, tant del Museu Diocesà com d’alguns espais recuperats de l’entorn de la catedral i les ampliacions de les excavacions de l’exedra del claustre, tot molt didacticament explicat pel director del Museu i amic Andreu Muñoz. L’acte tingué lloc a la sala d’actes de l’antic Seminari (video adjunt) amb una nodrida audiència que va seguir amb interés les entusiastes paraules del Dr. Muñoz, que albiren un futur immediat de noves opcions museístiques de l’ambit religiós que abasten dos mil anys d’història, ara a l’abast de tothom. Les visites a la capella seran gratuites fins el 31 de març corrent.