Nota de premsa en relació al Col·loqui-debat sobre el Patrimoni

NOTA DE PREMSA

En relació a les manifestacions fetes pel Sr. Jordi Sendra Vellvé, de Junts per Tarragona, en les quals es queixa per no haver estat convidat a l’acte celebrat ahir dia 21 de febrer, Debat sobre Patrimoni, a la seu del Col·legi de Periodistes, organitzat per la nostra entitat, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense comunica el següent:

La nostra entitat ha estat fent aquest acte en els darrers anys abans de cada convocatòria d’eleccions municipals. La mecànica sempre ha estat la mateixa. Nosaltres convidem els grups municipals existents a l’Ajuntament de Tarragona i són els mateixos grups municipals els qui decideixen si participen o no, i quina persona els representarà a l’acte. La Societat Arqueològica no convida personalment cap persona ni tampoc veta cap presència. És responsabilitat de cada grup municipal donar resposta a la nostra invitació de la manera que consideri més adient, tant pel que fa al contingut de la seva intervenció com de la persona que hi intervindrà. En aquest cas es va convidar al grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Tarragona, així com a la resta de grups, i va ser el mateix grup municipal de Junts el qui va decidir participar-hi i ser representat pel Sr. Nadal.

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense és una entitat cultural i apolítica que no entra a valorar les decisions internes dels grups municipals ni dels partits polítics. Únicament fem valoracions i aportacions en defensa del patrimoni cultural de Tarragona i comarques davant les administracions públiques i els diferents interlocutors, independentment de la seva ideologia o adscripció política.

Tarragona, 22 de febrer de 2023