Donació de llibres del Sr. Francesc Barriach

La biblioteca de la Societat ha rebut una generosa donació bibliogràfica del Sr. Francesc Barriach, membre de la Junta. Es tracta dels primers 115 volums de les edicions Rosa de Reus que publica l’Associació d’Estudis Reusencs, centrats en temes de la nostra veïna ciutat i la seva comarca, i comprèn els anys 1952-2004. Fins ara teníem alguns números solts, però amb aquesta aportació la col·lecció queda completada.
Agraïm el gest del Sr Barriach que enriqueix el fons local de la RSAT.