Junta Directiva (“Fe de vida”) Gener 2021

Aquest proppassat dimarts dia 18 de gener s’ha celebrat la Reunió mensual de la Junta Directiva de la RSAT via telemàtica, amb participació de la pràctica totalitat dels seus membres.
Volem compartir la informació d’aquesta activitat també per deixar evidència que, malgrat la dissortada situació de pandèmia que travessem, la Societat es manté activa i amb voluntat d’enfrontar el futur amb el mateix entusiasme que els recentment passats 175 anys. Oferim un resum dels temes tractats i projectes d’aquesta primera reunió del nou any.

-Temes administratius.
Carnets de soci. Com molts haureu apreciat la vigència dels carnets caducava el 31 de desembre de l’any just passat. Amb la recuperació de les quotes i, per tant, l’actualització del cens de socis, hem endegat les actuacions per a l’emissió dels nous carnets que, esperem, podrem lliurar al llarg del primer trimestre.
Butlletí: tal com vam anunciar s’ha pogut habilitar uns periodes de presència a la nostra seu per a poder recollir els exemplars del darrer número, estrategia que sembla que va funcionant puix que ja hem lliurat unes quantes dotzenes d’exemplars. La propera edició ja compta amb uns quants articles de gran interés i esperem que es podrà publicar al llarg de l’any actual.
Actualització d’adreces dels socis. Encara rebem retornades alguns dels enviaments per adreces incorrectes. És d’un gran interés que aquells que hagin canviat d’adreça ja sigui postal, electrònica (email), dades bancàries o telèfon, ens facin arribar les noves actualitzades per a mantenir la comunicació. Com de ben segur sabeu, els nostres registres cumpleixen amb la normativa europea de protecció de dades (RGPD).
– Activitats acadèmiques.
Conferències, “webinars”, visites arqueològiques. S’estan completant els calendaris per a dur a terme diverses activitats al llarg de la primera meitat de l’any, que s’anunciaran oportunament.
– Eleccions a la Junta Directiva.
A l’actual exercici correspon la celebració d’eleccions de la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva. En la confiança que la situació sanitària ha de millorar, s’espera definir les dates del procés electoral cap a finals de la primavera, probablement tot coincidint amb l’Assemblea General anual.
– Donacions.
Recentment la societat ha rebut un seguit de donacions (llibres, col·leccions i objectes) que s’espera poder exposar tan bon punt les limitacions de mobilitat facin possible mantenir la seu oberta.
– Relacions amb administracions i entitats properes.
S’ha continuat mantenint una comunicació fluida amb les administracions, especialment l’ajuntament, sobre temes diversos i s’ha donat suport a la creació de la Taula de Gestió del Patrimoni com a eina més funcional per el desenvolupament de les actuacions de preservació del patrimoni de Tàrraco i la realització d’obres.
S’han mantingut relacions diverses amb publicacions locals i mitjans de comunicació, ràdio i televisió que entenem profitoses per palesar la nostra presència i activitats.

Recordem a tots els nostres socis i simpatitzants que els nostres canals de comunicació extrerna romanen oberts i a la disposició de tothom:

Adreça postal:
Reial Societat Arqueologica Tarraconense
Carrer Major, 35 pral.
43003 TARRAGONA

Adreça electrònica:
informacio@arqueologica.org

Telèfon:
977 233 789 – 638 926 916

La Junta Directiva